Вітаю Вас, Гість

Організація виховної роботи у Рівненському професійному ліцеї

Виховання молодого покоління – це не лише система цілеспрямованого й планомірного формування світогляду, ціннісних орієнтацій, почуттів, волі й характеру учнів, але й адаптації їх в соціальному середовищі. Виховувати дитину – це передусім знати її душу, бачити й відчувати її індивідуальний світ.

Основою виховної системи педагога є повага і довіра до учня, визнання його права на життя, навчання, здобуття професії і власний моральний вибір. Виходячи з цього, Рівненський професійний ліцей визначив для себе виховну проблему: «Організація виховного  процесу і забезпечення умов для всебічного розвитку творчої особистості з урахуванням індивідуальних здібностей і обдарувань, шляхом використання сучасних форм і методів роботи». Виховна робота спрямована на те, щоб роки перебування учнів у ліцеї були не лише підготовкою до життя, а власне, самим життям.

Пріоритетними напрямками виховної роботи ліцею є:

 

-          Реалізація концепції розвитку «Особистість. Життя. Освіта»;

-          Психологічна та соціальна адаптація учнів до навчання. Інтенсивний розвиток особистості шляхом включення у творчу діяльність;

-          Розвиток творчої особистості, здатної до самореалізації й самовдосконалення, через діяльність  групових колективів;

-          Реалізація проекту «Молодь обирає здоров’я»;

-          Упровадження системи превентивного виховання через соціальну програму «Рівний-рівному»;

-          Спрямування виховної роботи на відродження в учнівському колективі духовності, народних традицій, звичаїв, обрядів, глибоке вивчення історії рідного краю;

-          Реалізація обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини;

-          Створення умов для самореалізації учнів, утвердження їх як особистостей;

 

Уся виховна робота ліцейного колективу реалізується через проектну діяльність кожної групи й ліцейного самоврядування в цілому та спрямована на виконання завдань:

-          Формування свідомого громадянина, якому притаманні високі моральні ідеали суспільства, любов до Батьківщини, відповідальність  за виконання громадянського обов’язку.

-          Виховання поваги до Конституції, законів держави, прийнятих у ній правових норм, сформованість потреби в їх дотриманні, високій правосвідомості.

-          Формування вмінь, необхідних для участі учнів у житті суспільства, реалізації його ідеалів і цінностей.

-          Виховання дисциплінованості, працьовитості, завзятості, почуття дбайливого господаря своєї землі, піклування про її природу, екологію.

-          Формування глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю.

-          Забезпечення високої художньо-естетичної освіченості й вихованості особистості.

-          Розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов її самореалізації.

-          Забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, зміцнення здоров’я, формування потреби здорового способу життя.

Система внутрішніх комунікацій виховної роботи Рівненського професійного ліцею

 

Циклограма роботи майстра виробничого навчання, відповідального за групою.

Десять порад батькам

Принципи спілкування з батьками

Правила поведінки майстра в/н, відповідального за групою на батьківських зборах

Рекомендації для педагогічних працівників та майстрів в. н. щодо роботи з учнями у конфліктний та постконфліктний період

 

 

Урочиста лінійка присвячена Дню знань

Перший урок «Твої символи, Україно!»

Святкова програма до Дня учителя

Вечір відпочинку «Андріївські вечорниці»

Новорічний вечір

Літературний вечір, присвячений річниці з дня народження Лесі Українки «Я житиму сльозою серед співів»

Виховна година до річниці виходу друком  першого видання «Кобзаря» Т.Г.Шевченко

Виховна година «Плач душі»

Виховна година «Попіл Чорнобиля»

Урок пам’яті «Тут все священне, все твоє, бо зветься краєм рідним» до річниці Великої Перемоги

Літературно-музична композиція «День пам’яті та день надії – 9 травня»