Вітаю Вас, Гість

Установчі докуманти

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Свідоцтво про атестацію

Сертифікат про державну акредитацію водії

Витяг з рішення акредитаційної комісії

Протокол засідання Ліцензійної комісії

Статут

Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі 

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Мова (мови) освітнього процесу

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти                   

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти              

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти          

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти  

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством (для закладів освіти, що отримують публічні кошти та їх засновників)