Вітаю Вас, Гість

Система методичної роботи у Рівненському професійному ліцеї

Методична робота в Рівненському професійному ліцеї – це цілісна система взаємопов'язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на підвищення фахової майстерності, розвиток творчого потенціалу кожного педагога та всього педагогічного колективу з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Метою методичної роботи в ліцеї є підтримка ділового настрою педагога, допомога в подоланні труднощів, у відкритті шляху до пошуку, ініціативи й творчості.

Основними принципами організації методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі є:

·         Демократизація та гуманізація навчального процесу.
·         Цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей професійно-технічного закладу та напрямків його діяльності.
·         Організація роботи з педагогічними кадрами на основі потреб та реального рівня професійної компетентності.
·         Системність та систематичність.
·         Науковість.
·         Оперативність та мобільність.
·         Прогностичність та випереджувальний характер.
·         Оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм.
·         Пріоритет знань та моральних цінностей.

Основними завданнями методичної роботи є:

·         Організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійно-технічного навчального закладу.
·         Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення підготовки учнів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступневості професійно-технічної освіти.
·         Розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення.
·         Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем педагогіки, психології, інформування про досягнення науки, передового педагогічного та виробничого досвідів.
·         Організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій.
·         Створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання.
·         Забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики.
·         Підготовка до атестації педагогічних працівників.

Зміст науково-методичної роботи та аналітична діяльність передбачають:

·         Актуальність, аргументованість вибору єдиної науково-методичної теми.
·         Орієнтацію змісту науково-методичної роботи на професійні запити педагогів.
·         Цілеспрямований характер науково-методичного навчання педагогічних працівників.
·         Систематичний аналіз педагогічних явищ, що допомагає встановити причинно-наслідкові зв’язки.
·         Моніторинг, орієнтований на визначення динаміки педагогічних процесів, що забезпечує постановку чітких мети і завдань.

Одним із головних завдань методичної роботи є організація неперервної освіти педагогічних працівників (див. схему). Під час якої використовуються найрізноманітніші форми роботи з педагогами з метою підвищення професійної кваліфікації, розвитку творчості.