Вітаю Вас, Гість

 

 

ПАСПОРТ ЄВРОКЛУБУ

 

Назва клубу: «ЄВРОСВІТ»

Дата створення: 12.11.2014 р.

Мета:

 • Розширення знань про країни Європейського Союзу;
 • Налагодження співпраці української молоді з ровесниками інших європейських країн, введення нових форм діяльності;
 • Формування європейської свідомості серед учнів;
 • Організація виставок, фотовиставок, конкурсів, вікторин, лекцій на європейську тематику;
 • Проведення презентацій, зустрічей, конференцій, тренінгів, семінарів, форумів на тему євроінтеграції;
 • Заохочення учнів до вивчення іноземних мов;
 • Підготовка молоді до життя і праці в об’єднаній Європі;
 • Зв'язок з європейськими партнерами (обмін інформацією, досвідом, організації поїздок, спільні вечори-зустрічі);
 • Пізнання Європи, європейської території, починаючи від рідного краю;
 • Співпраця з іншими Євроклубами України.

 

Кількість учасників євро клубу: необмежена.

Прізвище, ім’я, по батькові керівника євро клубу:

Семенюк Світлана Дмитрівна.

Посада, яку займає керівник євроклубу у навчальному закладі: завідувач бібліотеки.

Адреса євроклубу: 33009, м. Рівне вул. Млинівська, 2

Контактні дані (номер телефону, e-mail)

тел. (0362) 68-25-35

E-mail: RivneProfLitsey@ukr.net

www.rplrivne.narod.ru

Контактні дані керівника євроклубу 

(номер телефону, e-mail)

тел.моб. 096 85 89 801, 096 56 28 588

E-mail: pporpl@ukr.net

Навчальний заклад, в якому діє євроклуб:

Рівненський професійний ліцей


СТАТУТ ЄВРОКЛУБУ «ЄВРОСВІТ»

 

РОЗДІЛ 1. Мета діяльності клубу

 • Розширення знань про країни Європейського Союзу;
 • Налагодження співпраці української молоді з ровесниками інших європейських країн, введення нових форм діяльності;
 • Формування європейської свідомості серед учнів;
 • Організація виставок, фотовиставок, конкурсів, вікторин, лекцій на європейську тематику;
 • Проведення презентацій, зустрічей, конференцій, тренінгів, семінарів, форумів на тему євроінтеграції;
 • Заохочення учнів до вивчення іноземних мов;
 • Підготовка молоді до життя і праці в об’єднаній Європі;
 • Зв'язок з європейськими партнерами (обмін інформацією, досвідом, організації поїздок, спільні вечори-зустрічі);
 • Пізнання Європи, європейської території, починаючи від рідного краю;
 • Співпраця з іншими Євроклубами України.

 

 РОЗДІЛ 2. Методи діяльності

Діяльність євро клубу ґрунтується на принципах демократії, законності, гласності, гуманізму, рівноправності всіх його членів, персональної відповідальності членів клубу за доручену справу. Формування національної свідомості, активної громадської позиції, почуття європейської гідності. Вивчення історії рідного краю, української мови, національної культури і традицій.

Підтримка контактів, обміну ідеями та досвідом роботи як з українськими, так і з закордонними молодіжними об’єднаннями. Ознайомлення учнів із життям людей в інших країнах. Накопичення та поширення інформації про Європейський Союз (історія, культура, сучасний стан розвитку) серед молоді. Обмін інформацією про традиції, історію, культуру своєї країни та країн-членів ЄС.

Участь членів клубу у тематичних семінарах, тренінгах, конференціях, круглих столах, іграх, фестивалях. До форм роботи клубу також належать молодіжні обміни, конкурси, презентації, публікації та поширення літератури на тематику ЄС. Співпраця із засобами масової інформації. Налагодження роботи в мережі євро клубів України. Зв'язок з європейськими партнерами. Сприяння вивчення іноземних мов, як основного засобу спілкування. Участь у міжнародних конкурсах і проектах.

Проведення членами європейського клубу лекцій, читань, заходів для учнів свого навчального закладу на тематику «Виховання молоді в дусі спільних європейських цінностей». Підготовка та проведення пізнавально-розважальних заходів для ознайомлення з культурою та спортом країн-членів Євросоюзу.

РОЗДІЛ 3. Членство в клубі

Членство в клубу є добровільним.

Членами євроклубу є учні ліцею, які дотримуються статуту, визнають його цілі та завдання, виявили своє бажання до активної творчої праці й готові виконувати покладені на них обов’язки. Членом євроклубу має право стати кожен учень ліцею.

Прийняття у члени євроклубу проводиться на підставі заяви загальними зборами членів євро клубу.

Членство у євроклубі може бути припинене добровільно за поданою заявою. Членство у євроклубі може бути припинене шляхом виключення за рішенням загальних зборів євроклубу (за порушення чи не виконання умов Статуту євроклубу, або ж за дії чи поведінку, яка дискредитує євро клуб та ідеї громадського руху).

Членство у євроклубі не виключає членства в інших громадських організаціях та об’єднаннях.

РОЗДІЛ 4. Права та обов’язки членів клубу

Кожен член клубу має право:

 • брати участь у зборах, заходах які організовує євро клуб;
 • отримувати інформацію про діяльність клубу і його органів;
 • підтримувати традиції клубу;
 • вибирати і бути обраним в керівні органи клубу;
 • вносити пропозиції щодо діяльності клубу в подальший період брати участь в їх реалізації;
 • підпорядковуватися рішенням керівництва клубу.

 

РОЗДІЛ 5. Керівні органи клубу

Керівними  органами клубу є:

1. Загальні збори. В загальних зборах беруть участь усі члени клубу. Загальні збори є найвищим керівним органом клубу та уповноважені приймати усі рішення, що пов’язані з діяльністю клубу.

Загальні збори скликаються радою клубу не рідше, ніж раз на місяць; частіше за ініціативою Президента євроклубу чи за пропозицією його членів. Загальні збори приймають рішення абсолютною більшістю голосів.

Повноваження загальних зборів:

 • ухвалення змін до даного Статуту;
 • визначення головних напрямків діяльності євроклубу;
 • ухвалення плану роботи євроклубу;
 • обрання Президента євроклубу;
 • прийом нових членів євроклубу;
 • ухвалення рішення про розпуск євроклубу;
 • ухвалення інших рішень щодо діяльності євроклубу.

2. Рада клубу. Рада клубу є керівним органом у період між зборами і скликається не рідше одного разу на тиждень. Члени Ради Євроклубу здійснюють свою роботу на громадських засадах.

 До Ради Євроклубу входять:

 • Керівник євроклубу (завідувач бібліотекою);
 • Заступник керівника євро клубу (психолог);
 • Президент євроклубу (учень);
 • Член євроклубу (учень).

Керівник Євроклубу

Керівник Євроклубу здійснює керівництво Радою Клубу.

Розприділяє обов’язки між членами Ради. Представляє Євроклуб  у відносинах із будь-якими юридичними та приватними особами на Україні і за кордоном, укладає угоди, договори та інші операції.

Президент Євроклубу

Президента обирають загальні збори євро клубу шляхом голосування на один рік.

Президент євроклубу організовує поточну роботу євроклубу в період між загальними зборами.

Євро клуб є неурядовою молодіжною організацією.

Євроклуб є неприбутковою організацією. Можливі фінансові надходження від діяльності Євроклубу використовуються на розвиток євроклубівського руху. Проекти і заходи можуть фінансувати спонсори, меценати, благодійники та інші фонди.

Ліквідація Клубу проводиться за рішенням загальних зборів членів Клубу.

 

Аспекти діяльності євроклубів у професійно-технічних навчальних закладах

Рівненської області та міста Рівного

 

 

 

Презентація Різдво у Данії